ribbon

مبل رستورانی

مبل رستورانی

تلفن کارخانه : 02177182202 - امروزه رستوران ها از جمله مکان های پررفت وآمد و طبعا پر در آمد محسوب می شوند. از این سو رقابت در میان آنها بسیار تنگاتنگ است. یک رستوران موفق، علاوه بر غذای خوب باید دکوراسیونی زیبا، مناسب و مشتری پسند نیز داشته باشد. چرا که در نگاه اول این ظاهر مبل رستورانی و صندلی رستورانی است که توجه فرد را جلب می کند. در دکوراسیون فضای رستوران ها مبلمان رستورانی از اهمیت خاصی برخوردارند که درانتخاب آنها علاوه بر رنگ وجنس، به راحتی و سپس چینش آنها نیز باید توجه کرد.برای روکش مبل های رستورانی که عرضه می شود در صورت چرمی بودن رویه آنها، از چرم مصنوعی استفاده شده است که ممکن است از چرمهای طبیعی و مواد شیمیایی تهیه شده باشند. این چرم ها نیز به رنگ های مختلف به بازار عرضه می شودمبل رستورانی  رستوران و کافی شاپ .مبلمان رستوران و کافی شاپ یا رستوران  عناصر معماری در دکوراسیون رستوران و کافه و فرم و سبک رستوران مبلمان ر میزهای مربع یا مستطیلی صندلی ناهارخوری، مبل  مبل و پارچه ی مشابه مانند چرم، پارچه  دکوراسیون رستوران صندلی مبلمان رستوران و کافی شاپ.تولیدی مبل رستورانی نانوتک 


021-77182202
0902-3382420
0902-3382421

جهت مشاهده هر دسته بندی روی آیکون های زیر کلیک کنید

مقایسه کالا (0)


مبل رستورانی avachi

مبل رستورانی avachi

نانوتک تولید کننده مبلمان رستورانی و کاناپه های رستوران راست که در تهران و سراسر ایران به ثبت رسیده است. دو شرکت تابعه ما ، شرکت مبلمان نانوتک  ،..

0 تومان

مبل رستورانی Castle

مبل رستورانی Castle

نانوتک تولید کننده مبلمان رستورانی و کاناپه های رستوران راست که در تهران و سراسر ایران به ثبت رسیده است. دو شرکت تابعه ما ، شرکت مبلمان نانوتک  ،..

0 تومان

مبل رستورانی Culver's

مبل رستورانی Culver's

نانوتک تولید کننده مبلمان رستورانی و کاناپه های رستوران راست که در تهران و سراسر ایران به ثبت رسیده است. دو شرکت تابعه ما ، شرکت مبلمان نانوتک  ،..

0 تومان

مبل رستورانی Firehouse

مبل رستورانی Firehouse

نانوتک تولید کننده مبلمان رستورانی و کاناپه های رستوران راست که در تهران و سراسر ایران به ثبت رسیده است. دو شرکت تابعه ما ، شرکت مبلمان نانوتک  ،..

0 تومان

مبل رستورانی Five Guys

مبل رستورانی Five Guys

نانوتک تولید کننده مبلمان رستورانی و کاناپه های رستوران راست که در تهران و سراسر ایران به ثبت رسیده است. دو شرکت تابعه ما ، شرکت مبلمان نانوتک  ،..

0 تومان

مبل رستورانی Hardee's

مبل رستورانی Hardee's

نانوتک تولید کننده مبلمان رستورانی و کاناپه های رستوران راست که در تهران و سراسر ایران به ثبت رسیده است. دو شرکت تابعه ما ، شرکت مبلمان نانوتک  ،..

0 تومان

مبل رستورانی hat berger

مبل رستورانی hat berger

نانوتک تولید کننده مبلمان رستورانی و کاناپه های رستوران راست که در تهران و سراسر ایران به ثبت رسیده است. دو شرکت تابعه ما ، شرکت مبلمان نانوتک  ،..

0 تومان

مبل رستورانی KFC

مبل رستورانی KFC

نانوتک تولید کننده مبلمان رستورانی و کاناپه های رستوران راست که در تهران و سراسر ایران به ثبت رسیده است. دو شرکت تابعه ما ، شرکت مبلمان نانوتک  ،..

0 تومان

مبل رستورانی Marco's Pizza

مبل رستورانی Marco's Pizza

نانوتک تولید کننده مبلمان رستورانی و کاناپه های رستوران راست که در تهران و سراسر ایران به ثبت رسیده است. دو شرکت تابعه ما ، شرکت مبلمان نانوتک  ،..

0 تومان

مبل رستورانی McAlister's

مبل رستورانی McAlister's

نانوتک تولید کننده مبلمان رستورانی و کاناپه های رستوران راست که در تهران و سراسر ایران به ثبت رسیده است. دو شرکت تابعه ما ، شرکت مبلمان نانوتک  ،..

0 تومان

مبل رستورانی Murphy's

مبل رستورانی Murphy's

نانوتک تولید کننده مبلمان رستورانی و کاناپه های رستوران راست که در تهران و سراسر ایران به ثبت رسیده است. دو شرکت تابعه ما ، شرکت مبلمان نانوتک  ،..

0 تومان

مبل رستورانی Popeyes

مبل رستورانی Popeyes

نانوتک تولید کننده مبلمان رستورانی و کاناپه های رستوران راست که در تهران و سراسر ایران به ثبت رسیده است. دو شرکت تابعه ما ، شرکت مبلمان نانوتک  ،..

0 تومان

مبل رستورانی Qdoba

مبل رستورانی Qdoba

نانوتک تولید کننده مبلمان رستورانی و کاناپه های رستوران راست که در تهران و سراسر ایران به ثبت رسیده است. دو شرکت تابعه ما ، شرکت مبلمان نانوتک  ،..

0 تومان

مبل رستورانی Rally's

مبل رستورانی Rally's

نانوتک تولید کننده مبلمان رستورانی و کاناپه های رستوران راست که در تهران و سراسر ایران به ثبت رسیده است. دو شرکت تابعه ما ، شرکت مبلمان نانوتک  ،..

0 تومان

مبل رستورانی Steak

مبل رستورانی Steak

نانوتک تولید کننده مبلمان رستورانی و کاناپه های رستوران راست که در تهران و سراسر ایران به ثبت رسیده است. دو شرکت تابعه ما ، شرکت مبلمان نانوتک  ،..

0 تومان

مبل رستورانی Wingstop

مبل رستورانی Wingstop

نانوتک تولید کننده مبلمان رستورانی و کاناپه های رستوران راست که در تهران و سراسر ایران به ثبت رسیده است. دو شرکت تابعه ما ، شرکت مبلمان نانوتک  ،..

0 تومان

مبل رستورانی Zaxby's

مبل رستورانی Zaxby's

نانوتک تولید کننده مبلمان رستورانی و کاناپه های رستوران راست که در تهران و سراسر ایران به ثبت رسیده است. دو شرکت تابعه ما ، شرکت مبلمان نانوتک  ،..

0 تومان

مبل رستورانی آپاچی

مبل رستورانی آپاچی

نانوتک تولید کننده مبلمان رستورانی و کاناپه های رستوران راست که در تهران و سراسر ایران به ثبت رسیده است. دو شرکت تابعه ما ، شرکت مبلمان نانوتک  ،..

0 تومان

مبل رستورانی الفا

مبل رستورانی الفا

نانوتک تولید کننده مبلمان رستورانی و کاناپه های رستوران راست که در تهران و سراسر ایران به ثبت رسیده است. دو شرکت تابعه ما ، شرکت مبلمان نانوتک  ،..

0 تومان

مبل رستورانی بادیک

مبل رستورانی بادیک

نانوتک تولید کننده مبلمان رستورانی و کاناپه های رستوران راست که در تهران و سراسر ایران به ثبت رسیده است. دو شرکت تابعه ما ، شرکت مبلمان نانوتک  ،..

0 تومان

مبل رستورانی جهانناب

مبل رستورانی جهانناب

نانوتک تولید کننده مبلمان رستورانی و کاناپه های رستوران راست که در تهران و سراسر ایران به ثبت رسیده است. دو شرکت تابعه ما ، شرکت مبلمان نانوتک  ،..

0 تومان

مبل رستورانی حوگر

مبل رستورانی حوگر

نانوتک تولید کننده مبلمان رستورانی و کاناپه های رستوران راست که در تهران و سراسر ایران به ثبت رسیده است. دو شرکت تابعه ما ، شرکت مبلمان نانوتک  ،..

0 تومان

مبل رستورانی داژو

مبل رستورانی داژو

نانوتک تولید کننده مبلمان رستورانی و کاناپه های رستوران راست که در تهران و سراسر ایران به ثبت رسیده است. دو شرکت تابعه ما ، شرکت مبلمان نانوتک  ،..

0 تومان

مبل رستورانی دکوزین

مبل رستورانی دکوزین

نانوتک تولید کننده مبلمان رستورانی و کاناپه های رستوران راست که در تهران و سراسر ایران به ثبت رسیده است. دو شرکت تابعه ما ، شرکت مبلمان نانوتک  ،..

0 تومان

مبل رستورانی فارسب

مبل رستورانی فارسب

نانوتک تولید کننده مبلمان رستورانی و کاناپه های رستوران راست که در تهران و سراسر ایران به ثبت رسیده است. دو شرکت تابعه ما ، شرکت مبلمان نانوتک  ،..

0 تومان

مبل رستورانی میلت

مبل رستورانی میلت

مبل رستورانی میلت مبل یک طرفه و دو طرفه قبل از در نظر گرفتن ایده های احتمالی طراحی اتاق ناهارخوری رستوران ، باید تعیین کنید ک..

0 تومان

مبل رستورانی میله

مبل رستورانی میله

مبل رستورانی میله مبل یک طرفه و دو طرفه قبل از در نظر گرفتن ایده های احتمالی طراحی اتاق ناهارخوری رستوران ، باید تعیین کنید که آیا از یک یا ..

0 تومان

مبل رستورانی نیلپور

مبل رستورانی نیلپور

نانوتک تولید کننده مبلمان رستورانی و کاناپه های رستوران راست که در تهران و سراسر ایران به ثبت رسیده است. دو شرکت تابعه ما ، شرکت مبلمان نانوتک  ،..

0 تومان

مبل رستورانی ودال

مبل رستورانی ودال

سبک رستوران و کافی شاپ از سبک زندگی اروپایی می آید، اما بیشتر از معماری اروپایی است. اگر چه معماری اروپایی در زمان های مختلف و سبک..

0 تومان

مبل رستورانی ووپیت

مبل رستورانی ووپیت

مبل رستورانی ووپیتکاناپه در فست فود و کافی شاپ طراحی و دکوراسیون داخلی کافی شاپی که از چوب ساخته شده است.رستوران و کافی شاپ های که طراحی آنها در ..

0 تومان

مبل رستورانی پاشا

مبل رستورانی پاشا

سبک رستوران و کافی شاپ از سبک زندگی اروپایی می آید، اما بیشتر از معماری اروپایی است. اگر چه معماری اروپایی در زمان های مختلف و سبک..

0 تومان

مبل رستورانی چیدانو

مبل رستورانی چیدانو

نانوتک تولید کننده مبلمان رستورانی و کاناپه های رستوران راست که در تهران و سراسر ایران به ثبت رسیده است. دو شرکت تابعه ما ، شرکت مبلمان نانوتک  ،..

0 تومان

مبل رستورانی گدورف

مبل رستورانی گدورف

رستورانی گدورف مبل یک طرفه و دو طرفه قبل از در نظر گرفتن ایده های احتمالی طراحی اتاق ناهارخوری رستوران ، باید تعیین کنید که آیا از یک یا چند اتاق..

0 تومان

مبل رستورانی-دلبر

مبل رستورانی-دلبر

سبک رستوران و کافی شاپ از سبک زندگی اروپایی می آید، اما بیشتر از معماری اروپایی است. اگر چه معماری اروپایی در زمان های مختلف و سبک..

0 تومان

مبل رستورانی-دیجی

مبل رستورانی-دیجی

سبک رستوران و کافی شاپ از سبک زندگی اروپایی می آید، اما بیشتر از معماری اروپایی است. اگر چه معماری اروپایی در زمان های مختلف و سبک..

0 تومان

مبل رستورانی-زولا

مبل رستورانی-زولا

سبک رستوران و کافی شاپ از سبک زندگی اروپایی می آید، اما بیشتر از معماری اروپایی است. اگر چه معماری اروپایی در زمان های مختلف و سبک..

0 تومان

 مبل رستورانی کالر

مبل رستورانی کالر

 مبل رستورانی کالر  مبل یک طرفه و دو طرفه قیمت مبل رستورانی بخش قابل توجهی از طراحی قبل از در نظر گرفتن ایده های احتمالی طراحی اتاق ناه..

0 تومان

نمايش 46 تا 82 از 82 (2 صفحه)