ribbon

مبلمان فست فود

مبلمان فست فود
وسایل و تجهیزات و مبلمان فست فود مورد استفاده درفستفود  باید بر اساس استانداردها و طراحی های ارگونومیکی باشد تا استفاده از این وسایل دچار مشکلات ارگونومیکی نشود.امکان دسترسی سریع و راحت به قسمت های مختلف فستفود  باید مورد توجه قرار گیرد.در قسمت های مختلف فستفود  باید اطلاع رسانی خوبی توسط نشانگرها نورانی و تصویری یا توسط رنگ ها و نشانه ها وجود داشته باشد که مهمانان در حین اقامت در فست فود به راحتی بتوانند به قسمت های مختلف فست فود مبلمان فست فوددسترسی داشته باشند و دچار سردرگمی نشوند.به طور کلی، دکوراسیون یک فضا، حاصل در کنار هم قرار گرفتن عناصر متعددی است و هنگامی که بین آن ها رابطه ای قابل قبول و مطلوب وجود داشته باشد منجر به ایجاد فضایی دلپذیر، زیبا و در نهایت راحت و کارا می شود.مبلمان فست فود تولید کننده

مقایسه کالا (0)


مبل فست فودی  China

مبل فست فودی China

افتتاح فستفود  در یک نگاه  مکان ، مبلمان رستورانی ، و صندلی است. با این وجود ، هرمبلمان و کاناپه برای هر مکان مناسب نیست و بالعکس. این امر..

0 تومان

مبل فست فودی +Sofa

مبل فست فودی +Sofa

افتتاح رستوران  در یک نگاه  مکان ، مبلمان رستورانی ، و صندلی است. با این وجود ، هرمبلمان و کاناپه برای هر مکان مناسب نیست و بالعکس. این ام..

0 تومان

مبل فست فودی Back

مبل فست فودی Back

افتتاح کافه در یک نگاه  مکان ، مبلمان رستورانی ، و صندلی است. با این وجود ، هرمبلمان و کاناپه برای هر مکان مناسب نیست و بالعکس. این امر به ترکی..

0 تومان

مبل فست فودی Bares

مبل فست فودی Bares

افتتاح کافه رستوران  در یک نگاه  مکان ، مبلمان رستورانی ، و صندلی است. با این وجود ، هرمبلمان و کاناپه برای هر مکان مناسب نیست و بالعکس. ا..

0 تومان

مبل فست فودی Booths

مبل فست فودی Booths

افتتاح پیتزایی در یک نگاه  مکان ، مبلمان رستورانی ، و صندلی است. با این وجود ، هرمبلمان و کاناپه برای هر مکان مناسب نیست و بالعکس. این امر به ت..

0 تومان

مبل فست فودی Brix ton

مبل فست فودی Brix ton

افتتاح رستورانها  در یک نگاه  مکان ، مبلمان رستورانی ، و صندلی است. با این وجود ، هرمبلمان و کاناپه برای هر مکان مناسب نیست و بالعکس. این ..

0 تومان

مبل فست فودی Bt3703

مبل فست فودی Bt3703

افتتاح فست فود در یک نگاه  مکان ، مبلمان رستورانی ، و صندلی است. با این وجود ، هرمبلمان و کاناپه برای هر مکان مناسب نیست و بالعکس. این امر به ت..

0 تومان

مبل فست فودی Napo

مبل فست فودی Napo

افتتاح رستوران و فست فود  در یک نگاه  مکان ، مبلمان رستورانی ، و صندلی است. با این وجود ، هرمبلمان و کاناپه برای هر مکان مناسب نیست و بالع..

0 تومان

مبل فست فودی Overstock

مبل فست فودی Overstock

افتتاح رستورانی  در یک نگاه  مکان ، مبلمان رستورانی ، و صندلی است. با این وجود ، هرمبلمان و کاناپه برای هر مکان مناسب نیست و بالعکس. این ا..

0 تومان

مبل فست فودی Seating

مبل فست فودی Seating

افتتاح مغازه رستوران در یک نگاه  مکان ، مبلمان رستورانی ، و صندلی است. با این وجود ، هرمبلمان و کاناپه برای هر مکان مناسب نیست و بالعکس. این ام..

0 تومان

مبل فست فودی مروی

مبل فست فودی مروی

وسایل و تجهیزات و مبلمان فست فود مورد استفاده درفستفود  باید بر اساس استانداردها و طراحی های ارگونومیکی باشد تا استفاده از این وسا..

0 تومان

مبل فست فودی Plain

مبل فست فودی Plain

افتتاح کافی شاپ در یک نگاه  مکان ، مبلمان رستورانی ، و صندلی است. با این وجود ، هرمبلمان و کاناپه برای هر مکان مناسب نیست و بالعکس. این امر به ..

0 تومان

مبل فست فودی ساوساگ

مبل فست فودی ساوساگ

وسایل و تجهیزات مورد استفاده درفستفود  باید بر اساس استانداردها و طراحی های ارگونومیکی باشد تا استفاده از این وسایل دچار مشکلات ارگونومیکی ن..

0 تومان

مبل فست فودی متریو

مبل فست فودی متریو

وسایل و تجهیزات مورد استفاده درفستفود  باید بر اساس استانداردها و طراحی های ارگونومیکی باشد تا استفاده از این وسایل دچار مشکلات ارگونومیکی ن..

0 تومان

مبل فست فودی مدل اولگا

مبل فست فودی مدل اولگا

وسایل و تجهیزات مورد استفاده درفستفود  باید بر اساس استانداردها و طراحی های ارگونومیکی باشد تا استفاده از این وسایل دچار مشکلات ارگونومیکی ن..

0 تومان

مبل فست فودی ونگه

مبل فست فودی ونگه

وسایل و تجهیزات مورد استفاده درفستفود  باید بر اساس استانداردها و طراحی های ارگونومیکی باشد تا استفاده از این وسایل دچار مشکلات ارگونومیکی ن..

0 تومان

مبل فست فودی گوپ

مبل فست فودی گوپ

وسایل و تجهیزات مورد استفاده درفستفود  باید بر اساس استانداردها و طراحی های ارگونومیکی باشد تا استفاده از این وسایل دچار مشکلات ارگونومیکی ن..

0 تومان

نمايش 1 تا 17 از 17 (1 صفحه)