ribbon

مبلمان تجاری

مبلمان تجاری


مبل تجاری مخصوص فضاهای تجاری و اداری میباشد این مبل دارای ویژگی  های خصوصی سازی و جدا سازی و سایلنت کردن میباشد و از این دست مبلها در فرودگاه ها مراکز

بزرگ اداری دولتی وخصوصی و شرکت های بین المللی که مراودات سکرت و خصوصی دارند و برای تجمع های بین چند نفر برای جلسات و امنیت اطلاعات تجاری بسیار پر کاربرد

میباشد.این مبلمان در بسیاری موارد ، مانند اداره ، اتاق استراحت ، اتاق انتظارو محیط های خصوصی مناسب است ، این ترکیب مدرن  و سنتی است.همه یک طراح هستند ، آنها

سبک خود را طراحی می کنند .

مبلمان تجاری و تولید انبوه


مقایسه کالا (0)


مبل  تجاری مدل  پرایو سی

مبل تجاری مدل پرایو سی

این مدل ها  در کافی شاپ و رستوران و فست فود و در اماکن تجاری مانند مغازه های کفش فروشی و بوتیک و هتل ها و در اماکن دیگر استفاده میگردد .ونیز در ق..

0 تومان

مبل  تجاری مدل دیگو

مبل تجاری مدل دیگو

این مدل ها  در کافی شاپ و رستوران و فست فود و در اماکن تجاری مانند مغازه های کفش فروشی و بوتیک و هتل ها و در اماکن دیگر استفاده میگردد .ونیز در ق..

0 تومان

مبل  تجاری مدل شاب

مبل تجاری مدل شاب

این مدل ها  در کافی شاپ و رستوران و فست فود و در اماکن تجاری مانند مغازه های کفش فروشی و بوتیک و هتل ها و در اماکن دیگر استفاده میگردد .ونیز در ق..

0 تومان

مبل  تجاری مدل کلوپ

مبل تجاری مدل کلوپ

این مدل ها  در کافی شاپ و رستوران و فست فود و در اماکن تجاری مانند مغازه های کفش فروشی و بوتیک و هتل ها و در اماکن دیگر استفاده میگردد .ونیز در ق..

0 تومان

مبل تجاری باکس

مبل تجاری باکس

این مدل ها  در کافی شاپ و رستوران و فست فود و در اماکن تجاری مانند مغازه های کفش فروشی و بوتیک و هتل ها و در اماکن دیگر استفاده میگردد .ونیز در ق..

0 تومان

مبل تجاری مدل  بیتاپ

مبل تجاری مدل بیتاپ

این مدل ها  در کافی شاپ و رستوران و فست فود و در اماکن تجاری مانند مغازه های کفش فروشی و بوتیک و هتل ها و در اماکن دیگر استفاده میگردد .ونیز در ق..

0 تومان

مبل تجاری مدل  پرایو

مبل تجاری مدل پرایو

این مبلمان ها  در کافی شاپ و رستوران و فست فود و در اماکن تجاری مانند مغازه های کفش فروشی و بوتیک و هتل ها و در اماکن دیگر استفاده میگردد .ونیز د..

0 تومان

مبل تجاری مدل بانکیو

مبل تجاری مدل بانکیو

این مدل ها  در کافی شاپ و رستوران و فست فود و در اماکن تجاری مانند مغازه های کفش فروشی و بوتیک و هتل ها و در اماکن دیگر استفاده میگردد .ونیز در ق..

0 تومان

مبل تجاری مدل جنسیس

مبل تجاری مدل جنسیس

این مدل ها  در کافی شاپ و رستوران و فست فود و در اماکن تجاری مانند مغازه های کفش فروشی و بوتیک و هتل ها و در اماکن دیگر استفاده میگردد .ونیز در ق..

0 تومان

مبل تجاری مدل خانه

مبل تجاری مدل خانه

این مدل ها  در کافی شاپ و رستوران و فست فود و در اماکن تجاری مانند مغازه های کفش فروشی و بوتیک و هتل ها و در اماکن دیگر استفاده میگردد .ونیز در ق..

0 تومان

مبل تجاری مدل ریتو

مبل تجاری مدل ریتو

این مدل ها  در کافی شاپ و رستوران و فست فود و در اماکن تجاری مانند مغازه های کفش فروشی و بوتیک و هتل ها و در اماکن دیگر استفاده میگردد .ونیز در ق..

0 تومان

مبل تجاری مدل ریو

مبل تجاری مدل ریو

این مدل ها  در کافی شاپ و رستوران و فست فود و در اماکن تجاری مانند مغازه های کفش فروشی و بوتیک و هتل ها و در اماکن دیگر استفاده میگردد .ونیز در ق..

0 تومان

مبل تجاری مدل لیا

مبل تجاری مدل لیا

این مدل ها  در کافی شاپ و رستوران و فست فود و در اماکن تجاری مانند مغازه های کفش فروشی و بوتیک و هتل ها و در اماکن دیگر استفاده میگردد .ونیز در ق..

0 تومان

مبل تجاری مدل ماکس

مبل تجاری مدل ماکس

این مدل ها  در کافی شاپ و رستوران و فست فود و در اماکن تجاری مانند مغازه های کفش فروشی و بوتیک و هتل ها و در اماکن دیگر استفاده میگردد .ونیز در ق..

0 تومان

مبل تجاری مدل نیروانا

مبل تجاری مدل نیروانا

این مدل ها  در کافی شاپ و رستوران و فست فود و در اماکن تجاری مانند مغازه های کفش فروشی و بوتیک و هتل ها و در اماکن دیگر استفاده میگردد .ونیز در ق..

0 تومان

مبل تجاری مدل واترمارک

مبل تجاری مدل واترمارک

این مدل ها  در کافی شاپ و رستوران و فست فود و در اماکن تجاری مانند مغازه های کفش فروشی و بوتیک و هتل ها و در اماکن دیگر استفاده میگردد .ونیز در ق..

0 تومان

مبل تجاری مدل یاس

مبل تجاری مدل یاس

این مدل ها  در کافی شاپ و رستوران و فست فود و در اماکن تجاری مانند مغازه های کفش فروشی و بوتیک و هتل ها و در اماکن دیگر استفاده میگردد .ونیز در ق..

0 تومان

نمايش 1 تا 17 از 17 (1 صفحه)